UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Obhájené dizertačné práce v roku 2017

Denné doktorandské štúdium:

1. JUDr. Ing. František Lipták - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Lex mercatoria a rozhodovanie sporov ex aequo et bono", obhajoba dizertačnej práce dňa 04.07. 2017 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

2. JUDr. František Bonk - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Zásada zákazu zneužitia daňového práva v Európskej únii (Súdny a zákonný rozmer GAARs vo vybraných členských štátoch EÚ)", obhajoba dizertačnej práce dňa 21.08. 2017 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

3. JUDr. Ľuboš Dobrovič - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Societas ako konsenzuálny kontrakt v Rímskom práve a jeho presahy v modernom práve", obhajoba dizertačnej práce dňa 22.08. 2017 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

4. Mgr. Dušan Rostáš - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Zneužitie významnej trhovej sily (regulácia obchodných reťazcov na pomedzí zmluvného a súťažného práva z komparatívneho hľadiska)", obhajoba dizertačnej práce dňa 23.08. 2017 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

5. Ing. Mgr. Jaroslav Dolný - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Základné imanie, čisté obchodné imanie a obchodné imanie obchodných spoločností", obhajoba dizertačnej práce dňa 23.08. 2017 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

6. JUDr. Simona Farkašová - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Všeobecnosť volebného práva a volebné cenzy v modernom demokratickom a právnom štáte", obhajoba dizertačnej práce dňa 18.12. 2017 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

Externé doktorandské štúdium:

1. JUDr. Peter Rychnavský - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Uzavieranie obchodných zmlúv a rekodifikácia súkromného práva", obhajoba dizertačnej práce dňa 31.01. 2017 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

2. JUDr. Peter Franko - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Právnický diskurz a právna argumentácia. Analýza na základe teórie Roberta Alexyho", obhajoba dizertačnej práce dňa 22.02. 2017 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

3. JUDr. Peter Čuroš - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Právo na nesúhlas: občianska neposlušnosť", obhajoba dizertačnej práce dňa 22.02. 2017 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

4. JUDr. Kamila Kočišová - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Právna kvalifikácia krádeže v Rímskom práve a Trestnom zákone SR", obhajoba dizertačnej práce dňa 29.05. 2017 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

5. JUDr. Adriána Palajová- 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Zmluvné vzťahy v obchodných spoločnostiach", obhajoba dizertačnej práce dňa 04.07. 2017 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

6. JUDr. Jaroslav Čollák - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Zákaz zneužitia práva v práve obchodných spoločností", obhajoba dizertačnej práce dňa 04.07. 2017 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

Posledná aktualizácia: 19.12.2017