UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Výučba

TERMÍNY VÝUČBY v letnom semestri AR 2020/2021: 

18.03. 2021 - 19.03. 2021
25.03. 2021 - 26.03. 2021
15.04. 2021 - 16.04. 2021
22.04. 2021 - 23.04. 2021

Rozvrh hodín - nájdete v systéme AIS2 - VSRH009 Rozvrh hodín pre...

Posledná aktualizácia: 24.03.2021