UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Štátne skúšky

Dizertačná skúška nove.gif
Obhajoba dizertačnej práce nove.gif

Posledná aktualizácia: 16.05.2020