UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Obhájené dizertačné práce v roku 2018

Denné doktorandské štúdium
1. JUDr. Terézia Hišemová - 3.4.2. Teória a a dejiny štátu a práva, Téma: "Slobodné kráľovské mesto Košice a zbierka Tavernikálneho práva", obhajoba dizertačnej práce dňa 27.08. 2018 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach
2. JUDr. Darina Kmecová, rod. Vasiľová - 3.4.2. Teória a a dejiny štátu a práva, Téma: "Právny inštitút interdiktov v Rímskom práve", obhajoba dizertačnej práce dňa 27.08. 2018 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach
3. JUDr. Adrián Popovič - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Rozpočet EÚ a právne aspekty jeho ďalšieho smerovania", obhajoba dizertačnej práce dňa 27.08. 2018 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach
4. Mgr. Dominika Zavadová - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Nekalá súťaž a nekalé obchodné praktiky", obhajoba dizertačnej práce dňa 27.08. 2018 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

Externé doktorandské štúdium
1. JUDr. Alexandra Sestrienková - 3.4.11. Občianske právo, Téma: "Zmluva o obstaraní zájazdu", obhajoba dizertačnej práce dňa 02.07. 2018 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach
2. JUDr. Juraj Martaus - 3.4.2. Teória a a dejiny štátu a práva, Téma: "Ustavné limity výkonu právomoci prezidenta SR" , obhajoba dizertačnej práce dňa 27.08. 2018 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach
3. JUDr. Martina Tekeliová, rod. Štofková - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Kompetencie a vzťahy medzi orgánmi obchodných spoločností", obhajoba dizertačnej práce dňa 27.08. 2018 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach
4. JUDr. Martin Husár, D.E.S. - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Obchodné vzťahy medzi obchodníkmi z rôznych krajín EÚ. Distribúcia tovarov medzi obchodníkmi z členských štátov EÚ - distribučné zmluvy", obhajoba dizertačnej práce dňa 17.12. 2018 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

Posledná aktualizácia: 19.12.2018