UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Obhájené dizertačné práce v roku 2003

 

1. JUDr. Marián Sluk - 68-04-9 Správne právo"Správa daní", obhajoba dizertačnej práce dňa 4.3. 2003
na Právnickej fakulte UK v Bratislave.

Posledná aktualizácia: 15.07.2008