UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Obhájené dizertačné práce v roku 2004

 

1. JUDr. Alena Krunková - 68-03-9 Ústavné právo"Referendum ako forma priamej demokracie v modernom štáte".
obhajoba dizertačnej práce dňa 27.4. 2004 na Právnickej fakulte
UK v Bratislave.

2. JUDr. Júlia Ondrová - 68-03-9 Ústavné právo"Konanie o súlade právnych predpisov pred Ústavným súdom Slovenskej
republiky a Ústavným súdom Českej republiky".
obhajoba dizertačnej práce dňa 27.4. 2004 na Právnickej fakulte
UK v Bratislave.

Posledná aktualizácia: 15.07.2008