UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Obhájené dizertačné práce v roku 2005

 

1. JUDr. Rudolf Manik - 68-03-9 Ústavné právo"Ústavné postavenie prezidenta SR v kontexte európskeho
konštitucionalizmu".
obhajoba dizertačnej práce dňa 7.4. 2005 na Právnickej fakulte
UK v Bratislave.

2. JUDr. Marta Tóthová - 68-03-9 Ústavné právo"Právomoci hlavy štátu vo vzťahu k zákonodárnej a výkonnej moci".
obhajoba dizertačnej práce dňa 23.11. 2005 na Právnickej fakulte
UK v Bratislave.

Posledná aktualizácia: 15.07.2008