UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Obhájené dizertačné práce v roku 2006

 

1. JUDr. Michal Jesenko - 68-03-9 Ústavné právo"Ústavná koncepcia územnej samosprávy v Slovenskej republike".
obhajoba dizertačnej práce dňa 6.12. 2006 na Právnickej fakulte
UK v Bratislave.

Posledná aktualizácia: 15.07.2008