UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Obhájené dizertačné práce v roku 2007

 

1. JUDr. Karin Prievozníková - 3.4.10 Obchodné a finančné právo"Právne aspekty colného konania", obhajoba dizertačnej práce
dňa 12.2 .2007 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Posledná aktualizácia: 15.07.2008