UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Obhájené dizertačné práce v roku 2008

 Interné doktorandské štúdium:

 

1. JUDr. Kristián Csach, LL.M.- 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: "Všeobecné obchodné podmienky v obchodných zmluvách", obhajoba dizertačnej práce dňa 10.3. 2008 na Právnickej fakulte v Košiciach.

2. Mgr. Miroslav Fico - 3.4.7 Trestné právo, Téma: "Nutná obrana a krajná núdza", obhajoba dizertačnej práce dňa 30.6. 2008 na Právnickej fakulte v Košiciach.

3. JUDr. Martin Puchalla - 3.4.7 Trestné právo, Téma: "Obhajoba v prípravnom konaní", obhajoba dizertačnej práce dňa 30.6. 2008 na Právnickej fakulte v Košiciach.

 

Externé doktorandské štúdium:

 

1. JUDr. Stanislav Sojka, 3.4.7 Trestné právo, Téma: "Vzťah prípravného konania a hlavného pojednávania v kontradiktórnom procese", obhajoba dizertačnej práce dňa 30.6. 2008 na Právnickej fakulte v Košiciach.

2. JUDr. Lucia Baňacká - 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: "Obchodný podiel", obhajoba dizertačnej práce dňa 13.10. 2008 na Právnickej fakulte v Košiciach.

3. JUDr. Vladimír Hrib - 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: "Subjekty obchodného práva", obhajoba dizertačnej práce dňa 13.10. 2008 na Právnickej fakulte v Košiciach.

4. JUDr. Juraj Schwarcz - 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: ""Právna úprava obchodného registra, obhajoba dizertačnej práce dňa 13.10. 2008 na Právnickej fakulte v Košiciach.

Posledná aktualizácia: 17.10.2008