UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Obhájené dizertačné práce v roku 2019

Denné doktorandské štúdium

1. JUDr. Erik Vadas - 3.4.11. Občianske právo, Téma: "Ochrana slabšej strany v civilnom procese", obhajoba dizertačnej práce dňa 11.06. 2019 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

Externé doktorandské štúdium
1. JUDr. Juraj Gyárfáš, LL.M. - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Zodpovednosť za vady obchodných podielov a akcií", obhajoba dizertačnej práce dňa 03.05. 2019 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

2. JUDr. Marek Beneš - 3.4.11. Občianske právo, Téma: "Súkromnoprávne aspekty rozhlasového vysielania", obhajoba dizertačnej práce dňa 11.06. 2019 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

Posledná aktualizácia: 12.06.2019