UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Obhájené dizertačné práce v roku 2020

Denné doktorandské štúdium

1. Mgr. Ján Králik - Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Právny štát a zneužitie (právo)moci ústavného činiteľa", obhajoba dizertačnej práce dňa 24.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

2. JUDr. Valéria Miháliková - Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Európska únia a národná identita jej členských štátov", obhajoba dizertačnej práce dňa 25.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

3. JUDr. Monika Stojáková - Obchodné a finančné právo, Téma: "Trendy vývoja colného práva na Slovensku a v EÚ spojené s globalizáciou svetového obchodu a podnikania", obhajoba dizertačnej práce dňa 25.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

4. JUDr. Laura Rózenfeldová - Obchodné a finančné právo, Téma: "Zodpovednostný režim kolaboratívnych platforiem", obhajoba dizertačnej práce dňa 25.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

5. Mgr. Lucia Bakošová, rod. Bódišová - Medzinárodné právo, Téma: "Medzinárodnoprávne aspekty prírodných a priemyselných katastrof", obhajoba dizertačnej práce dňa 28.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

Externé doktorandské štúdium
1. JUDr. Gabriela Dubová, rod. Šepitková - Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Výklad práva podľa použitej metódy", obhajoba dizertačnej práce dňa 25.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

2. Mgr. Jakub Rangl - Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Prirodzené právo v teórii a praxi",  obhajoba dizertačnej práce dňa 24.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

3. JUDr. Jana Eldojali, rod. Vrabľová - Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Pristúpenie EÚ k Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd: povinnosť, možnosť, alebo pat?", obhajoba dizertačnej práce dňa 25.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

4. JUDr. Rastislav Pirkovský - Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Fašizmus v Európe", obhajoba dizertačnej práce dňa 25.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

5. JUDr. Monika Kajla, rod. Sedláková - Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Priama demokracia v Slovenskej republike", obhajoba dizertačnej práce dňa 25.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

6. Mgr. Peter Koromház - Občianske právo, Téma: "Ochrana osobnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti", obhajoba dizertačnej práce dňa 24.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

7. JUDr. Lenka Tonhauserová, rod. Godišková - Občianske právo, Téma: "Poručníctvo", obhajoba dizertačnej práce dňa 24.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte 

8. JUDr. Daniela Lamačková, rod. Telepková - Občianske právo, Téma: "Zásada rovnakého zaobchádzania a jej uplatňovanie", obhajoba dizertačnej práce dňa 27.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

9. JUDr. Dominika Cukerová, rod. Kostovalová - Obchodné a finančné právo, Téma: "Odporovateľnosť právnych úkonov v obchodnom práve", obhajoba dizertačnej práce dňa 25.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

Posledná aktualizácia: 20.11.2020