UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Obhájené dizertačné práce v roku 2011

Interné doktorandské štúdium:

1. JUDr. Ivan HumeníK - 3.4.11 Občianske právo, Téma: "Ochrana osobnosti a medicínske právo", obhajoba dizertačnej práce dňa 10.1. 2011 na Právnickej fakulte v Košiciach.

2. JUDr. Peter Tanečka - 3.4.7 Trestné právo, Téma: "Okolnosti vylučujúce protiprávnosť", obhajoba dizertačnej práce dňa 14.3. 2011 na Právnickej fakulte v Košiciach.

3. JUDr. Lucia Bujňačková Spišáková - 3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Právna úprava vlastníckeho práva na Slovensku v rokoch 1939 - 1944", obhajoba dizertačnej práce dňa 19.5. 2011 na Právnickej fakulte v Košiciach.

4. JUDr. Dana Perúnová - 3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Vývoj trestného práva na Slovensku v rokoch 1944 - 1948", obhajoba dizertačnej práce dňa 19.5. 2011 na Právnickej fakulte v Košiciach.

5. JUDr. Diana Treščáková - 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: "Zodpovednosť za porušenie záväzkov z obchodných zmlúv - nové pohľady", obhajoba dizertačnej práce dňa 31.5. 2011 na Právnickej fakulte v Košiciach.

6. Mgr. Ján Čipkár - 3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Všeobecné právne zásady ako prameň komunitárneho práva/práva EÚ", obhajoba dizertačnej práce dňa 23.9. 2011 na Právnickej fakulte v Košiciach.

Externé doktorandské štúdium:

1. JUDr. Renáta Bačárová, LL.M. - 3.4.11 Občianske právo, Téma:"Autorské zmluvné právo so zameraním na vytváranie a používanie autorských diel na internete", obhajoba dizertačnej práce dňa 10.1. 2011 na Právnickej fakulte v Košiciach.

2. JUDr. Marek Rajnič - 3.4.7 Trestné právo, Téma:"Alternatívne tresty", obhajoba dizertačnej práce dňa 14.3. 2011 na Právnickej fakulte v Košiciach.

3. JUDr. Stanislav Gross - 3.4.7 Trestné právo, Téma: "Globalizace, organizovaná kriminalita a terorismus a faktory ovlivňujíci mezinárodní kriminalitu", obhajoba dizertačnej práce dňa 16.5. 2011 na Právnickej fakulte v Košiciach.

4. JUDr. Alexandra Kotrecová - 3.4.7 Trestné právo, Téma: "Zabezpečenie nárokov poškodeného pri mimosúdnom riešení trestných vecí (Disquisitio Iuris)", obhajoba dizertačnej práce dňa 16.5. 2011 na Právnickej fakulte v Košiciach.

5. JUDr. František Sedlačko - 3.4.11 Občianske právo, Téma: "Ochrana osobnosti a tlačové médiá", obhajoba dizertačnej práce dňa 19.9. 2011 na Právnickej fakulte v Košiciach.

6. JUDr. Martin Čabák, LL.M. - 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: "Legislatívno-právne a aplikačné aspekty európskej akciovej spoločnosti", obhajoba dizertačnej práce dňa 3.10. 2011 na Právnickej fakulte v Košiciach.

7. JUDr. Martin Varga - 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: "Franchising z pohľadu slovenského a komunitárneho práva", obhajoba dizertačnej práce dňa 3.10. 2011 na Právnickej fakulte v Košiciach.

Posledná aktualizácia: 09.11.2011