UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Tlačivá a formuláre

Prihláška na dizertačnú skúšku 
Potvrdenie o návšteve školy   (za potvrdenie o návšteve školy vydané mimo zápisu na štúdium je potrebné uhradiť poplatok)
Prihláška na vysokú školu - tretí stupeň
ŽIADOSŤ o povolenie obhajoby dizertačnej práce
ŽIADOSŤ o zmenu témy dizertačnej práce 

FORMULÁR - Individuálny plán doktoranda nove.gif
FORMULÁR - Výročná správa doktoranda PrávF UPJŠ nove.gif

Posledná aktualizácia: 17.05.2022