UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

obhájené dizertačné práce v roku 2012

Interné doktorandské štúdium:

1. JUDr. Mária Durkošová - 3.4.7 Trestné právo, Téma: "Organizovaný zločin (Súčasné trendy vývoja trestnoprávnej úpravy najzávažnejších foriem kriminality)", obhajoba dizertačnej práce dňa 5.3. 2012 na Právnickej fakulte v Košiciach.

2. JUDr. Lenka Grigeľová, rod. Voštinárová - 3.4.7 Trestné právo, Téma: "Trestná zodpovednosť subjektu trestného činu", obhajoba dizertačnej práce dňa 5.3. 2012 na Právnickej fakulte v Košiciach.

3. JUDr. Anna Románová - 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: "Daňové konanie a jeho osobitosti", obhajoba dizertačnej práce dňa 27.8. 2012 na Právnickej fakulte v Košiciach.

4. JUDr. Pavol Bašista - 3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Leges Iuliae", obhajoba dizertačnej práce dňa 29.11. 2012 na Právnickej fakulte v Košiciach.

5. JUDr. Anna Stančáková - 3.4.11 Občianske právo, Téma: "Združenie podľa Občianskeho zákonníka", obhajoba dizertačnej práce dňa 10.12. 2012 na Právnickej fakulte v Košiciach.

6. Mgr. Martina Kovalčíková - 3.4.11 Občianske právo, Téma: "Realizácia osobnostných práv pri výkone závislej práce", obhajoba dizertačnej práce dňa 10.12. 2012 na Právnickej fakulte v Košiciach.

Externé doktorandské štúdium:

1. JUDr. Pavel Němec - 3.4.7 Trestné právo, Téma: "Fenomén počítačovej kriminality – trestnoprávne, kriminologické a forenzné aspekty", obhajoba dizertačnej práce dňa 5.3. 2012 na Právnickej fakulte v Košiciach.

2. JUDr. Ivetta Macejková - 3.4.7 Trestné právo, Téma:"Trestné právo a jeho ústavné limity v podmienkach Slovenskej republiky", obhajoba dizertačnej práce dňa 18.5. 2012 na Právnickej fakulte v Košiciach.

3. JUDr. Peter Strapáč - 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: "Ustanovenie, postavenie a zodpovednosť člena predstavenstva akciovej spoločnosti", obhajoba dňa 23.10. 2012 na Právnickej fakulte v Košiciach.

 

Posledná aktualizácia: 07.01.2013