UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Obhájené dizertačné práce v roku 2013

Denné doktorandské štúdium:

1. JUDr. Ivana Pastvová - 3.4.7. Trestné právo, Téma: "Extrémizmus", obhajoba dizertačnej práce dňa 17.06. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

2. JUDr. Ivana Puchallová - 3.4.7. Trestné právo, Téma: "Dokazovanie na hlavnom pojednávaní", obhajoba dizertačnej práce dňa 18.06. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

3. JUDr. Gabriela Simková - 3.4.11. Občianske právo, Téma: "Autorské právo v kontexte práva EÚ", obhajoba dizertačnej práce dňa 19.06. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

4. JUDr. Veronika Perduková - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Inštitút štátneho občianstva Slovenskej republiky - jeho vnútroštátny, komparatívny a medzinárodný rozmer", obhajoba dizertačnej práce dňa 19.08. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

5. JUDr. Stanislava Koľová - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Konanie o súlade právnych predpisov v špecializovanom a koncentrovanom modeli súdnej kontroly ústavnosti", obhajoba dizertačnej práce dňa 19.08. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

6. JUDr. Jana Schäfferová - 3.4.7. Trestné právo, Téma: "Alternatívne tresty", obhajoba dizertačnej práce dňa 20.08. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

7. JUDr. Svetlana Pavlíková, rod. Soľaníková -  3.4.7. Trestné právo, Téma: "Ochrana svedka v trestnom konaní", obhajoba dizertačnej práce dňa 20.08. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

8. JUDr. Tivadar Ötvös - 3.4.11. Občianske právo, Téma: "Základné zásady súkromného práva", obhajoba dizertačnej práce dňa 23.08. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

9. JUDr. Mária Dorková - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Vplyv spoločensko-politických zmien v Slovenskej republike na interpretáciu práva" , obhajoba dizertačnej práce dňa 24.09. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Externé doktorandské štúdium:

1. JUDr. Tomáš Bardelčík - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Rozhodnutia v daňovom konaní, právna úprava, podstata a druhy", obhajoba dizertačnej práce dňa 17.06. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

2. JUDr. Martina Kantorová - 3.4.7. Trestné právo, Téma: "Trestné činy daňové", obhajoba dizertačnej práce dňa 17.06. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

3. JUDr. Marta Kolcunová - 3.4.7. Trestné právo, Téma: "Kontradiktórnosť v prípravnom konaní", obhajoba dizertačnej práce dňa 18.06. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

4. JUDr. Jozef Kolcun - 3.4.7. Trestné právo, Téma: "Kontradiktórnosť v súdnom konaní", obhajoba dizertačnej práce dňa 18.06. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

5. JUDr. Mária Voľanská - 3.4.7. Trestné právo, Téma: "Trestná zodpovednosť verejného činiteľa", obhajoba dizertačnej práce dňa 20.08. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

6. JUDr. Róbert Madej - 3.4.11. Občianske právo, Téma: "Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom", obhajoba dizertačnej práce dňa 23.08. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

7. JUDr. Jakub Ulaher - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Miestne dane a ich právno-aplikačné problémy", obhajoba dizertačnej práce dňa 09.12. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

8. JUDr. Marián Kačmár - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Colné konanie a jeho vzťah k iným druhom právneho procesu", obhajoba dizertačnej práce dňa 09.12. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Posledná aktualizácia: 07.01.2014