UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Referát vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia

Ing. Aneta Gonosová
Kováčska 26
1. poschodie, č.d. 13
tel.: (+421 55) 234 4109
e-mail: aneta.gonosova@upjs.sk

Úradné hodiny:

 

Pondelok: 0900 - 1130
Utorok: 1300 - 1500
Streda: 0900 - 1130
Štvrtok: 1300 - 1500


 

Posledná aktualizácia: 24.03.2014