UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Veda a výskum

Referát vedeckovýskumnej činnosti ...

Informácie o referáte vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia, úradné hodiny, ...

Doktorandské štúdium

Informácie o doktorandskom štúdiu, ...

Vedecký výskum

Dokumenty, habilitačné a vymenúvacie konanie, správy o vedeckej činnosti, ...

 

Posledná aktualizácia: 27.03.2012