UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Centrálna zmena v rozvrhu výučby

Na základe Harmonogramu výučby UPJŠ pre AK 2018/2019
dochádza k centrálnej zmene v rozvrhu výučby nasledovne:

Výučba 09.05.2019 (štvrtok) bude rozvrhovaná ako streda.

JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.
Prodekanka pre vzdelávanie

Posledná aktualizácia: 15.05.2019