UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Výzva na predloženie návrhov na projekty v rámci programu Horizont 2020

Európska komisia oficiálne predstavila výzvy http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1232_sk.htm na predloženie návrhov na projekty v rámci programu Horizont 2020.

Aktuálne informácie týkajúce sa oblasti NMP sú na tejto adrese: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-manufacturing-and-processing-and .

Pre oblasť „NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND PRODUCTION“ boli zverejnené prvé výzvy v hodnote 66 MILIÓNOV € S UZÁVIERKOU 26. MARCA 2015.

Ďalšie podrobnosti nájdete na adrese: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-pilots-2015.html
 

Posledná aktualizácia: 27.02.2014