UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Deň otvorených dverí - 7. februára 2014

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ srdečne pozýva študentov a učiteľov stredných škôl, prípadne i rodičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 07. 02. 2014  v priestoroch jednotlivých ústavov fakulty, kde budú záujemcom o štúdium poskytnuté komplexné informácie o jednotlivých študijných odboroch, s možnosťou prehliadky pracovísk a laboratórií. V tomto roku sa DOD začne spoločným otvorením v aule prof. Prasličku (RB0A5), Moyzesova 11, o 8.30 h. a stretnutím s úspešnými absolventmi fakulty, ktorí okrem otázok prečo sa rozhodli študovať prírodné vedy a čo im štúdium na PF UPJŠ dalo, priblížia cestu svojho kariérneho úspechu i zaujímavosti zo sveta vedy či biznisu, v ktorom pôsobia.

Veríme, že tento deň naplní očakávania na oboch stranách a bude prínosom pre všetkých zainteresovaných.

Posledná aktualizácia: 03.02.2014