UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Deň otvorených dverí - 6. február 2015

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ srdečne pozýva študentov a učiteľov stredných škôl, prípadne i rodičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 06. 02. 2015  v priestoroch jednotlivých ústavov fakulty, kde budú záujemcom o štúdium poskytnuté komplexné informácie o jednotlivých študijných odboroch, s možnosťou prehliadky pracovísk a laboratórií. DOD sa začne spoločným otvorením v aule prof. Prasličku (BR0A5)/M5 o 8.30 h a následne stretnutím s úspešnými absolventmi fakulty, ktorí okrem otázok prečo sa rozhodli študovať prírodné vedy a čo im štúdium na PF UPJŠ dalo, priblížia cestu svojho kariérneho úspechu i zaujímavosti zo sveta vedy či biznisu, v ktorom pôsobia.

 Veríme, že tento deň naplní očakávania na oboch stranách a bude prínosom pre všetkých zainteresovaných.

Program DOD 2015

AREÁL ŠROBÁROVÁ

           AREÁL JESENNÁ/PARK ANGELINUM

Plagát DOD

Tlačová správa

Zaujímavé linky

Posledná aktualizácia: 05.02.2015