UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

11. Prírodovedecká čajovňa

Dňa 18. marca 2015 o 13.30 h sa na pôde rektorátu univerzity, (veľká zasadacia miestnosť, I. posch.), uskutoční v poradí už 11. Čajovňa, hlavnou témou ktorej bude: Tajomný svet jaskýň.

 Prednášajú

doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.: Jaskyňa ako kľúč k pochopeniu prírodných procesov v krase.

RNDr. Ján Kaňuk, PhD. : Detailné mapovanie jaskyne Domica pomocou laserového skenovania.

doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. : O jaskynných živočíchoch.

 

Posledná aktualizácia: 10.03.2015