UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Science Fest 2015: ŠVK – vyhlásenie výsledkov, ŠTRK

Dňa 22. apríla 2015 sa v rámci Prírodovedeckých dní uskutočnil tretí ročník Science Fest, organizovaný Študentskou radou PF UPJŠ za podpory Vedenia PF UPJŠ. Jeho súčasťou bolo fakultné kolo Študentskej vedeckej konferencie, ktorá sa ako obvykle konala v dopoludňajších hodinách v areáli Jesenná 5 – Park Angelinum 9.  ŠVK bola vyhlásená v 22 sekciách. Dopoludňajšiu prehliadku doplnila otvorená súťaž v programovaní, do ktorej sa zapojilo 21 súťažiacich a finále súťaže IHRA (18 tímov). Prvýkrát bola otvorená sekcia s názvom „Predstav svoj nápad!“, do ktorej sa prihlásili študenti, ktorých zámerom bolo prezentovať  svoje zaujímavé nápady, ktoré by mohli byť zrealizované možno aj v praxi. Práve ŠVK im poskytla priestor pre spätnú väzbu od úspešných manažérov, ktorí boli prizvaní ako členovia komisie.  

Svoje príspevky na ŠVK 2015 prihlásilo 129 študentov z PF UPJŠ.

 

Výsledky ŠVK (pdf)

Fotogaléria

V popoludňajších hodinách sa v areáli Šrobárová konala Študentská recesistická konferencia ŠTRK a následne Vyhlásenie výsledkov ŠVK. Na ŠTRK prijali pozvanie prodekan prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. a doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.,  obaja v minulosti dlhoročne úspešní „štrkáči“, ktorí svojimi nesúťažnými príspevkami oživili a rozosmiali prítomné auditórium študentov, predovšetkým účastníkov ŠVK. Rovnako súťažiaci „štrkáči“ z radov študentov nezaostávali a  zožali úspech v podobe smiechu a potlesku. Večerná časť bola plne v réžii Študentskej rady, ktorá účastníkov Science Festu prekvapila večernou karaoke show spojenou so zábavným kvízom a občerstvením. Nádvorím rektorátu sa do neskorých večerných hodín šírila veľmi príjemná atmosféra a dobrá nálada.

Videozáznam ŠTRK 
Fotogaléria ŠTRK
Fotogaléria Science Fest
Posledná aktualizácia: 18.05.2015