UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach vydáva študentom rozhodnutia z prijímacích skúšok elektronicky

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta  od 2. júna 2015 spúšťa prepojenie Akademického informačného systému univerzity AiS2 a vydávanie rozhodnutí v rámci prijímacieho konania na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS). Toto prepojenie spočíva v integrácii služieb portálu https://www.slovensko.sk/sk/slovnik/detail%5C_upvs do Akademického informačného systému AiS2, ktorý univerzita vyvíja a prevádzkuje na 18 slovenských vysokých školách.  Aktivita sa realizuje v rámci projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pod názvom Integrácia Akademického informačného systému 2 s rezortným informačným systémom a väzby na e-Government. Pri vývoji tejto služby Prírodovedecká fakulta UPJŠ úzko spolupracovala so spoločnosťou Disig, a. s

Prepojenie umožňuje uchádzačovi odoslať vyplnenú elektronickú prihlášku z akademického informačného systému AiS2 (resp. portálu VŠ) prostredníctvom osobnej schránky na ÚPVS do schránky univerzity. Riešenie je overované v rámci aktuálneho prijímacieho konania na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Po vyhodnotení pilotnej prevádzky bude toto prepojenie k dispozícii v rámci konzorcia AiS2 (13 verejných vysokých škôl + 5 súkromných) a bude ponúknuté aj ďalším vysokým školám. 

Tlačové správy 

► http://www.upjs.sk/public/media/11262/2015-06-01-TS-UPJS-PF-prepojenie%20AiS-eGoverment.pdf

► http://www.vlada.gov.sk/univerzita-pavla-jozefa-safarika-vydava-na-wwwslovenskosk-studentom-rozhodnutia-z-prijimacich-skusok-elektronicky/

Informácie v médiách

► http://kosice.korzar.sme.sk/c/7836202/upjs-zacina-vydavat-rozhodnutia-z-prijimacich-skusok-elektronicky.html

► SME, 03. 06. 2015 

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7600/67141

 Fotogaléria

Posledná aktualizácia: 22.10.2015