UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Úvodné sústredenia študentov I. ročníka

V rámci projektu IRES – Inovácie pre vedomostnú spoločnosť sa začiatkom akademického roka (september/október) organizujú trojdňové úvodné sústredenia študentov I. ročníka, ako súčasť predmetu Úvod do štúdia prírodných vied. Za tento predmet môže študent získať 2 kredity. Tohto roku sa tieto sústredenia uskutočnia v Drienici pri Prešove, hotel Javorna. Úvodné sústredenie je plne financované z uvedeného projektu. Jeho cieľom je poskytnúť študentom priestor nielen oboznámiť sa viac so štúdiom, ale aj spoznať nových spolužiakov a učiteľov a to prostredníctvom neformálnych prednášok, zábavných cvičení, športových aktivít a rôznych súťaží.

Harmonogram sústredení:

  • 08. - 10. 09. Matematika, Informatika: AIb, BIb, GIb, EFMb, Ib, Mb, MBb, MGb, MCHb, MIb
  • 17. - 19. 09. Fyzika: Fb, FBb, MFb
  • 24. - 26. 09. Chémia/Geografia:  BGb, GOb, GPsb, CHb, CHGb
  • 01. - 03. 10. Biológia:  Bb, BCHb, BPsb, VEb
Posledná aktualizácia: 07.09.2015