UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

EXTRAPOLÁCIE 2015 – výstava o histórii i budúcnosti IT

Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky (SSAKI) v spolupráci s Výpočtovým strediskom SAV, Slovenským technickým múzeom v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach a Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedeckou fakultou pripravili jedinečnú výstavu s názvom EXTRAPOLÁCIE 2015.


 

Výstava sa uskutoční v dňoch od 24. septembra do 25. októbra 2015 v priestoroch Slovenského technického múzea v Košiciach, Hlavná 88. V rámci výstavy sa uskutočnia aj zaujímavé sprievodné podujatia. Tak výstava ako aj podujatia sú tematicky zamerané na históriu a budúcnosť informačných technológií (IT) na Slovensku ako aj v košickom regióne.

 Jedným z pripravovaných sprievodných podujatí, organizátorom ktorého sú zamestnanci Ústavu informatiky PF UPJŠ, je prednáška pozvaného hosťa z Ústavu informatiky AV ČR prof. RNDr. Jiřího Wiedermanna, DrSc.,  na tému: Kto sa bojí umelej inteligencie a robotov?

Harmonogram sprievodných podujatí výstavy

Pozvánka
Plagát

 

Posledná aktualizácia: 23.10.2015