UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Prírodovedecké dni 2016

Vážené kolegyne, vážení kolegovia! 

Milí študenti!

V mene vedenia fakulty Vás srdečne pozývam na

P R Í R O D O V E D E C K É     D N I   2 0 1 6,

v  rámci ktorých sa uskutočnia nasledovné podujatia:

20. 4.  2016  SCIENCE FEST 

ŠVK - Študentská vedecká konferencia,  8.00 - 13.00 h, areál Jesenná 5/Park Angelinum 9 

ŠTRK - Študentská recesistická konferencia a Vyhlásenie výsledkov ŠVK -  17.00 h, areál Šrobárova 2,  posl. RB0A5 (M5)  

Karaoke večer – 19.00 h, nádvorie rektorátu – Šrobárova 2

♦ 21. 4.  2016  ALPINKA 2016 

PR-PR-PRD - Prechádzky prírodovedcov prírodou – zraz účastníkov 8.30 – 9.00 h,  ŠD ul. Medická 6, trasa Bankov-Alpinka.

   

Verím, že si dokážete zariadiť svoje povinnosti tak, aby ste svojou účasťou na uvedených podujatiach mohli prispieť nielen k dobrej nálade a príjemnej atmosfére, ale i k podpore akademickej tradície našej fakulty.

Želám Vám príjemné a plnohodnotné prežitie Prírodovedeckých dní  2016.

 

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
dekan fakulty               

 

Plagát       

Posledná aktualizácia: 15.04.2016