UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Príď a vyskúšaj si „byť vysokoškolákom“ jeden deň

V dňoch 23. a 24. mája 2016 si budú môcť študenti stredných škôl vyskúšať stať sa vysokoškolákom na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P.J. Šafárika na jeden deň a oboznámiť sa bližšie s vysokoškolským prostredím. Uvedená aktivita je ponukou pre stredné školy v čase maturitných skúšok, kedy práve študenti nižších ročníkov sa môžu prihlásiť on line a zapísať z ponuky predmetov tie, ktoré ich najviac zaujmú. Stredoškoláci si takto budú môcť vyskúšať ako prebiehajú prednášky, cvičenia, laboratórne merania a aspoň na chvíľu vcítiť do pozície vysokoškoláka. Pre záujemcov bude pripravených 24 rôznych prednášok, cvičení a seminárov z odborov: matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia, ekológia a geografia. Podujatie bude prebiehať s takmer rovnakým programom opakovane počas dvoch dní, 23. a 24. mája 2016.

Prihlásenie a zápis predmetov je potrebné zrealizovať v termíne do 18.5.2016 do 21.00 h.

Informácie o podujatí:  skoly.upjs.sk


Posledná aktualizácia: 16.05.2016