UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Uvedenie do Galérie osobností PF UPJŠ

Dňa 8. júna 2016 sa na pôde fakulty konala 16. Prírodovedecká čajovňa, v rámci ktorej sa uskutočnilo slávnostné uvedenie ďalších výrazných osobností fakulty do Galérie osobností Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Slávnostného podujatia sa zúčastnil dekan fakulty doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. ako aj rektor univerzity prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.. Priestor priblížiť výsledky tvorivej vedeckej a pedagogickej práce nominovaných osobností, ako aj ich osobnostný rozmer, bol daný zástupcom tých ústavov, ktoré osobnosti nominovali.   

Do Galérie osobností PF UPJŠ boli uvedení: 

 

Srdečne gratulujeme!


Posledná aktualizácia: 14.06.2016