UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aj PF UPJŠ sa prezentovala na Vedeckom veľtrhu 2016 v Bratislave

Nezisková organizácia Veda nás baví n. o. v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR usporiadala dňa 14.9.2016 prvý ročník Vedeckého veľtrhu na námestí NC Eurovea v Bratislave. Organizátori veľtrhu si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom a študentom základných a stredných škôl, ale i širokej verejnosti.  

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach sa zúčastnila Vedeckého Veľtrhu v zastúpení zamestnancov Ústavu fyzikálnych vied a Ústavu chemických vied: RNDr. Róbert Tarasenko PhD., Mgr. Jozef Bašista (Ústav Fyzikálnych vied), Mgr. Ondrej Petruš (Ústav Chemických vied). 

Za organizačné zabezpečenie a koordináciu účasti: Mgr. Jácint Ujlaky (Oddelenie vonkajších vzťahov PF UPJŠ).  

Viac informácií


Posledná aktualizácia: 16.09.2016