UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Úspech doktoranda ÚMV PF UPJŠ na konferencii Robust 2016

V dňoch 11.- 16. 9. 2016 sa v Jeseníkoch konala 19. letná škola JČMF Robust 2016. Konferencia je tradične venovaná moderným trendom v oblastiach ako matematická štatistika, finančná matematika, optimalizácia, teória pravdepodobnosti a analýza dát. ROBUST je najvýznamnejším stretnutím štatistikov, ktorého organizátorom je Česká štatistická spoločnosť. Prvý krát sa konalo v r. 1980 a následne každý parný rok ako letná alebo zimná škola. 

Na 19. letnej škole JČMF Robust 2016 prvé miesto v súťaži o najlepšie doktorandské vystúpenie získal študent doktorandského štúdia v odbore Aplikovaná matematika Mgr. Andrej Gajdoš. Jeho školiteľom je doc. RNDr. Ivan Žezula, CSc. a konzultantkou RNDr. Martina Hančová, PhD.

Srdečne gratulujeme! 

Posledná aktualizácia: 22.09.2016