UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Slávnostné otvorenie priestorov časti UVP Technicom na PF UPJŠ

Jedným zo sprievodných podujatí slávnostného otvorenia akademického roka 2016/2017 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré sa konalo dňa 19.9.2016 bol i slávnostný ceremoniál  otvorenia priestorov časti UVP Technicom na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. 

Univerzitný vedecký park Technicom, v aktivitách ktorého aktívne participuje aj Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, má ambíciu stať sa medzinárodne uznávaným centrom výskumu a zdrojom inovácií v oblasti znalostných technológií. Projekt  sa realizoval od júna 2013 do augusta 2016 a bol spolufinancovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) prostredníctvom výzvy „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier". V rámci realizácie projektu bola dostavaná a kompletne zrekonštruovaná budova PF UPJŠ v Košiciach na Jesennej 5. Celkovo vzniklo alebo bolo modernizovaných viac ako 580 m2 úžitkovej plochy a viac ako 930 m2 kancelárskej plochy. Rekonštruované priestory budú slúžiť na realizáciu vedecko-výskumnej činnosti, prijímanie špičkových výskumníkov a miesto si tu nájdu aj novo vzniknuté „start-up a spin-off“ spoločnosti.

Univerzitný vedecký park od začiatku svojho pôsobenia disponuje najmodernejším prístrojovým a laboratórnym vybavením v hodnote viac ako 2,2 mil. €. Toto prístrojové vybavenie má za cieľ prispieť k vytvoreniu prostredia podporujúceho inovácie a vzájomnú interakciu výskumných tímov a podnikateľských subjektov.

Podľa slov dekana  PF UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD.:„Okrem technického vybavenia výskumných tímov boli zakúpené aj unikátne zariadenia a prístroje ako napr. vysokovýkonný centrálny výpočtový uzol s dátovým úložiskom, bezpilotné letecké zariadenie s integrovaným laserovým skenerom a hyperspektrálnou kamerou, pozemný 3D laserový skener, videokonferenčná miestnosť, či zvukotesná komora slúžiaca k štúdiu sluchového a krosmodálneho vnímania. Rovnako  sa dokončila komplexná  rekonštrukcia strechy na objekte  Park Angelinum 9, v ktorej sídli Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach a Vedecko výskumné centrum PROMATECH. Teším sa, že fakulta získala moderné priestory na Jesennej 5 a  Park Angelinum 9, resp. urobila dôležitý krok k záchrane a revitalizácii  tohto campusu“ 

Slávnostné otvorenie priestorov UVP Technicom, nachádzajúcich sa v areáli fakulty Jesenná/Park Angelinum,  zahájil rektor univerzity prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a dekan PF UPJŠ doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.. Pozvanie prijal a aktu strihania pásky bol účastný aj JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja.   

Otvorenia a následnej prehliadky novovybudovaných priestorov sa zúčastnili zástupcovia vedení ostatných fakúlt UPJŠ, riaditelia ústavov ako aj zamestnanci PF UPJŠ.  

Prezentácia dekana PF UPJŠ 


Posledná aktualizácia: 28.09.2016