UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Literárny fond ocenil dielo vedeckých pracovníkov z PF UPJŠ

Dňa 22. septembra 2016 v Zichyho paláci  v Bratislave sa konalo slávnostné odovzdávanie Cien a prémií za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015, ktoré každoročne udeľuje výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu – za najlepšie diela predchádzajúceho roka. V kategórii prírodné a technické vedy bola udelená Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 aj zamestnankyni Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Renáte Oriňákovej, DrSc. z Ústavu chemických vied za dielo Nanotechnológie II.

Spoluautormi diela boli: prof. RNDr. Andrej Oriňák, PhD. a RNDr. Andrea Straková-Fedorková, PhD.

Srdečne blahoželáme!

Posledná aktualizácia: 03.10.2016