UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Literárny fond udelil prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v ak. r. 2015/2016

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu SR na svojom zasadnutí dňa 22.9.2016 udelil prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v ak. r. 2015/2016 týmto študentom PF UPJŠ:

Ondrejovi Šofrankovi (ŠP - Fyzika kondenzovaných látok ):  
   * Mikrokontaktová spektroskopia supravodičov.

Jaroslavovi Pavličkovi (ŠP - Teoretická fyzika a astrofyzika) :
   * Kvantová nelokálnosť a previazanie v trimerizovanom isigogovom-heisenbergovomreťazci.

Daniele Antolovej (ŠP - Analytická chémia):
   * Optimalizácia podmienok pre stanovenie síry s využitím techniky ICP-QMS.

Monike Širokej
   * Syntéza a antiproliferančná aktivita 2ʼ-aryla, inoanalógov 1-metoxy-2-(1piperidyl)-2ʼ-(metylsulfanyl)spiro{indolin-3,5ʼ-[4ʼ,5]dihydrotiazolu}                                                             

Adele Kažimirovej
   * Výskyt parazitóz v lokalitách s nízkym hygienickým štandardom v okrese Bardejov.

Radke Gorejovej (ŠP - Fyzikálna chémia):
  * Spekané biodegradovateľné materiály na báze železa.

Posledná aktualizácia: 07.10.2016