UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Prijatie študentov dekanom PF UPJŠ v Košiciach pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

Dňa 15. novembra 2016 dekan PF UPJŠ v Košiciach prijal pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva študentov fakulty, ktorí v akademickom roku 2015/2016 dosahovali vynikajúce študijné výsledky, ktorí reprezentovali fakultu v rôznych oblastiach činnosti alebo prispeli k jej rozvoju.  

Srdečne gratulujeme! 

Pochvalné uznanie dekana a mimoriadne štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností, za reprezentáciu fakulty alebo za prínos k jej rozvoju bolo udelené týmto študentom PF UPJŠ: 

 1.  Bc. Michal Lacko 2GGIm za vynikajúce plnenie študijných povinností a reprezentáciu fakulty
 2. Bc. Alica Kačengová 2Im za vynikajúce plnenie študijných povinností a reprezentáciu fakulty
 3. Branislav Viliam Hakala 2Fb za reprezentáciu fakulty
 4. Bc. Michaela Ovadová 2OCHm za vynikajúce plnenie študijných povinností
 5. Bc. Dominik Marcin 2OCHm za vynikajúce plnenie študijných povinností
 6. Bc. Andrea Malčická 2EFMm za vynikajúce plnenie študijných povinností
 7. Bc. Michal Hegedüs 1ACHm   za vynikajúce plnenie študijných povinností
 8. Bc. Andrej Hovan 2BFm za vynikajúce plnenie študijných povinností
 9. Bc. Andrea Chudíková 2FKLm za vynikajúce plnenie študijných povinností
10. Bc. Dávid Bodnár 2TFAm za vynikajúce plnenie študijných povinností
11. Bc. Katarína Zakuťanská 2MFm za vynikajúce plnenie študijných povinností
12. Bc. Ľubomíra Hajníková 1BFRm za aktívny prínos k rozvoju fakulty
13. Bc. Dana Šlauková 2MImu za vynikajúce plnenie študijných povinností
14. Marián Čurda 3BCHb za vynikajúce plnenie študijných povinností
15. Bc. Tatiana Gondová 2BCHmu za vynikajúce plnenie študijných povinností
16. Bc. Michaela Antalová 2GMCm za vynikajúce plnenie študijných povinností
17. Bc. Barbora Čižmárová 2GGIm za vynikajúce plnenie študijných povinností
18. Bc. Slávka Štibraná 2ZFZm za vynikajúce plnenie študijných povinností
19. Bc. Patrícia Mertinková 2GMCm za vynikajúce plnenie študijných povinností
20. Bc. Jakub Rodák 1Im za vynikajúce plnenie študijných povinností

Posledná aktualizácia: 16.11.2016