UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

PF UPJŠ privítala účastníkov regionálneho turnaja súťaže First Lego League

11. januára 2017 sa na pôde fakulty konal regionálny turnaj najväčšej medzinárodnej robotickej súťaže pre deti a mládež v stavbe stavebníc First Lego League. Za Košický a Prešovský kraj súťažilo 18 tímov, spolu 138 žiakov vo veku 9 až 16 rokov, ktorí predviedli svoje roboty a zabojovali o postup do semifinále.
Súťaž pozostávala zo štyroch kategórií. V dopoludňajšej časti sa predstavili tímy v kategóriách Robot Design, Prezentácia výskumného projektu a Tímová práca. Popoludní sa na turnajových stoloch konali robotické hry Robot Game. Počas nich súťažné tímy predstavili svoje modely zostrojených a naprogramovaných robotov, pomocou ktorých sa v časovom limite 150 sekúnd snažili vyriešiť čo najviac misií.
Témou aktuálneho ročníka bola téma "Animal Allies" - Zvieratá a ľudia, na ktorú nadväzovalo aj zadanie výskumného projektu, nájsť spôsob ako sa kontakt medzi ľuďmi a zvieratami môže zlepšiť. Súťaž nie je zameraná iba na robotiku, ale kladie veľký dôraz na rozvoj tímovej spolupráce, analytické myslenie, schopnosti prezentovať svoje vedomosti a kreativitu. Prepája svet vedy a techniky so zábavou.
Víťazmi súťaže sa stalo družstvo TalentumSAP, zložené zo študentov zo škôl z Košíc a okolia a družstvo GALEJEnextgen, ktoré tvorili študenti z Gymnázia Alejová 1 v Košiciach. Víťazné družstvá sa zúčastnia stredoeurópskeho kola, ktoré sa uskutoční 4. a 5. februára v Debrecíne v Maďarsku.
Ceny pre súťažiacich finančne podporili VSL software a.s., Košice, Unique People, Košice, OZ Prírodovedec, Košice a združenie STROM pri PF UPJŠ v Košiciach.

FIRST LEGO League sa každým rokom rozrastá. V minulom ročníku sa regionálnych turnajov na Slovensku zúčastnilo 77 tímov z rôznych kútov Slovenska. Tento rok bolo registrovaných 90 tímov. Najlepšie tímy postupujú do semifinálových a finálových kôl, prípadne na celosvetový festival.

Nárast počtu súťažných tímov a ich podpora je možná vďaka spolupráci s partnermi projektu:
Hlavní partneri:
ANASOFT APR, spol. s r. o.
Profesia, spol. s r. o.

Partneri:
Nadácia ESET
SWAN, a. s.
EDUXE Slovensko, s.r.o. 
VSL Software a. s.
Unique People
Hands on Technology

Mediálny partner:
PC REVUE

Koordinátor súťaže za PF UPJŠ, ktorá prevzala záštitu nad regionálnym kolom FLL Košického a Prešovského kraja: RNDr. Róbert Hajduk, PhD.


Posledná aktualizácia: 20.01.2017