UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

PF UPJŠ privítala účastníkov regionálneho turnaja súťaže First Lego League

11. januára 2017 sa na pôde fakulty konal regionálny turnaj najväčšej medzinárodnej robotickej súťaže pre deti a mládež v stavbe stavebníc First Lego League. Za Košický a Prešovský kraj súťažilo 18 tímov, spolu 138 žiakov vo veku 9 až 16 rokov, ktorí predviedli svoje roboty a zabojovali o postup do semifinále.
Súťaž pozostávala zo štyroch kategórií. V dopoludňajšej časti sa predstavili tímy v kategóriách Robot Design, Prezentácia výskumného projektu a Tímová práca. Popoludní sa na turnajových stoloch konali robotické hry Robot Game. Počas nich súťažné tímy predstavili svoje modely zostrojených a naprogramovaných robotov, pomocou ktorých sa v časovom limite 150 sekúnd snažili vyriešiť čo najviac misií.
Témou aktuálneho ročníka bola téma "Animal Allies" - Zvieratá a ľudia, na ktorú nadväzovalo aj zadanie výskumného projektu, nájsť spôsob ako sa kontakt medzi ľuďmi a zvieratami môže zlepšiť. Súťaž nie je zameraná iba na robotiku, ale kladie veľký dôraz na rozvoj tímovej spolupráce, analytické myslenie, schopnosti prezentovať svoje vedomosti a kreativitu. Prepája svet vedy a techniky so zábavou.
Víťazmi súťaže sa stalo družstvo TalentumSAP, zložené zo študentov zo škôl z Košíc a okolia a družstvo GALEJEnextgen, ktoré tvorili študenti z Gymnázia Alejová 1 v Košiciach. Víťazné družstvá sa zúčastnia stredoeurópskeho kola, ktoré sa uskutoční 4. a 5. februára v Debrecíne v Maďarsku.
Ceny pre súťažiacich finančne podporili VSL software a.s., Košice, Unique People, Košice, OZ Prírodovedec, Košice a združenie STROM pri PF UPJŠ v Košiciach.

FIRST LEGO League sa každým rokom rozrastá. V minulom ročníku sa regionálnych turnajov na Slovensku zúčastnilo 77 tímov z rôznych kútov Slovenska. Tento rok bolo registrovaných 90 tímov. Najlepšie tímy postupujú do semifinálových a finálových kôl, prípadne na celosvetový festival.

Nárast počtu súťažných tímov a ich podpora je možná vďaka spolupráci s partnermi projektu:
Hlavní partneri:
ANASOFT APR, spol. s r. o.
Profesia, spol. s r. o.

Partneri:
Nadácia ESET
SWAN, a. s.
EDUXE Slovensko, s.r.o. 
VSL Software a. s.
Unique People
Hands on Technology

Mediálny partner:
PC REVUE

Koordinátor súťaže za PF UPJŠ, ktorá prevzala záštitu nad regionálnym kolom FLL Košického a Prešovského kraja: RNDr. Róbert Hajduk, PhD.


Posledná aktualizácia: 20.01.2017