UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Študenti Ústavu chemických vied PF UPJŠ v Košiciach účastníkmi medzinárodnej Jarnej školy v nemeckom výskumnom centre v Jülichu

Štyria študenti Ústavu chemických vied PF UPJŠ - František Mihok, Katka Sisáková, Natália Podrojková a Michal Varga sa zúčastnia v dňoch 29.3.2017 až 5.4.2017 medzinárodnej Jarnej školy v meste Jülich v Nemecku. Majú tak excelentnú možnosť zúčastniť sa prednášok o topológii povrchov a ich využití v rôznych aplikáciách.

Súčasťou školy je návšteva renomovaných laboratórií s najnovšími technikami pre štúdium vplyvu topológie povrchov na vlastnosti látok akými sú zobrazovanie medicínskych objektov, transmisná elektrónová mikroskópia s vysokým rozlíšením, dielektrická spektroskópia a ďalšie ako aj návšteva superpočítačového centra. Je to vynikajúca príležitosť získať najnovšie informácie v oblasti fyzikálnej chémie a fyziky povrchov, rozšíriť si obzor vedomostí a byť viac konkurencie schopnými na pracovnom trhu.

Výber študentov PF UPJŠ na uvedené podujatie znova potvrdzuje vysokú úroveň štúdia chémie na fakulte a význam uchádzať sa o štúdium pre potenciálnych záujemcov. Vďaka renomovaným univerzitným výskumným tímom sa študenti aj takýmito programami dostávajú do zahraničia do špičkových výskumných centier.

Viac informácii o podujatí na stránke:
http://www.fz-juelich.de/pgi/EN/Leistungen/SchoolsAndCourses/SpringSchool/_node.html

Posledná aktualizácia: 16.02.2017