UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Rozvíjanie činnosti Centra znalostných a informačných systémov v Košiciach

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach a spoločnosť VSL Software, a.s. pokračujú v spolupráci v rámci Centra znalostných a informačných systémov (CeZIS) a UVP Technicom  vo výučbe predmetu Procesné modelovanie.

Prednášky k predmetu zabezpečuje PF UPJŠ spoločne pre študentov študijného programu Aplikovaná informatika a analytikov spoločnosti VSL Software. Cvičenia sú vedené pracovníkmi spoločnosti VSL Software s dôrazom na praktické aplikácie procesného modelovania pri vývoji informačných systémov. Vzniká tak zaujímavá symbióza akademickej a komerčnej sféry, priestor na rozširovanie poznatkov IT špecialistov a na druhej strane odovzdávanie praktických skúseností študentom bakalárskeho štúdia.

Táto aktivita nadväzuje na doterajšie aktivity CeZIS: spoluprácu pri vývoji Akademického informačného systému AiS2 a organizovanie spoločného seminára v oblasti Data Analytics.


Posledná aktualizácia: 21.02.2017