UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Vedecký pracovník fakulty sa stal vedúcim historicky prvej slovenskej paleontologickej expedície v Iráne

Dňa 21. februára 2017 sa na pôde fakulty konala tlačová beseda s vedúcim pripravovanej historicky prvej slovenskej paleontologickej expedície v Iráne doc. RNDr. Martinom Kundrátom, PhD., ktorý počas svojho pôsobenia v zahraničí organizoval expedície v Patagónii, na Sibíri, v Iráne a Číne.

Centrum interdisciplinárnych biovied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Ústavom geovied Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach organizujú dlhodobý expedičný projekt zameraný na systematický výskum prehistorických organizmov a ekosystémov v málo prebádaných oblastiach západnej Ázie.  Docent Martin Kundrát, jeho iránsky kolega Dr. Majid Mirzaie Ataabadi a prof. Juraj Janočko zostavili pracovnú skupinu zloženú z odborníkov UPJŠ v Košiciach, TUKE v Košiciach a iránskej univerzity v Zanjane.  

Cieľom prvej expedície je preskúmať oblasti s usadeninami z obdobia druhohôr a treťohôr, teda obdobia pred a po veľkom vymieraní, kedy došlo k zrážke Zeme s kométou.  Jednou z hlavných priorít je prieskum rozsiahlých uloženín z obdobia jury, kedy bol Irán súostrovím izolovaným od vtedajších superkontinentov severnej a južnej pologule. Poznatky z tejto expedície poslúžia pre prípravu ďalšej stratégie a logistického zabezpečenia rozsiahlejších expedičných výprav v následujúcich rokoch.

Fotogaléria:
autor: Miroslav Vacula


Posledná aktualizácia: 23.02.2017