UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

UPJŠ sa stala členom platformy SSS21 - Slovak Smart Spa for 21th century

Predstavitelia štyroch slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied a predstavitelia Nadácie Výskum Rakoviny a Kúpeľov Bojnice predstavili dňa 7. marca 2017 na pôde Kúpeľov Bojnice memorandum o spolupráci, ktorého jadrom sú možnosti transdisciplinárnej spolupráce pri riešení problematiky odliečených onkologických pacientov. Jeho uzatvorením tak vytvorili otvorenú platformu Slovak Smart Spa for 21thcentury - SSS21.

Cieľom platformy je zvyšovanie kvality života odliečených onkologických pacientov (cancer survivors) pomocou inovatívnych postupov založených na multidisciplinárnej a transdisciplinárnej spolupráci podnikateľského sektora reprezentovaného spoločnosťou Kúpele Bojnice, a. s. s akademickou sférou v oblasti prevencie, primárne v rehabilitácii, vnímanej komplexne ako holistický prístup na dosiahnutie tohto cieľa.
Záväzkami vyplývajúcimi z memoranda sú vytvorenie podmienok pre dlhodobú spoluprácu s organizáciami združujúcimi onkologických pacientov pri príprave a realizácii projektov (participatívny výskum), poskytovanie si vzájomnej súčinnosti pri navrhovaní a realizovaní spoločných projektov ako aj spolupráca nad rámec takýchto spoločných projektov.

Členmi platformy SSS21 sú organizácie:

  • Kúpele Bojnice a. s.
  • Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
  • Univerzita Komenského v Bratislave
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Trnavská univerzita v Trnave
  • Nadácia Výskum Rakoviny
  • Žilinská univerzita v Žiline

Prvou spoločnou aktivitou novovzniknutej platformy SSS21 (Slovak Smart Spa for 21th century) spolupracujúcich vedecko-výskumných organizácii na čele s Kúpele Bojnice, a.s. bolo minisympózium. Organizovala ho Nadácia Výskum Rakoviny, propagátor vedeckého výskumu v oblasti terciárnej prevencie u onkologických pacientov v oblasti komplexnej onkologickej rehabilitácie.

Programový bulletin minisympózia

Zástupca UPJŠ: doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc., ÚBEV PF UPJŠ : Mikrobióm tráviaceho traktu človeka v zdraví a chorobe. Str 12/20

Viac informácií a celá fotogaléria

Fotogaléria
(zdroj: http://www.nvr.sk/aktivity-a-podujatia/de-vyskumu-rakoviny/tlacova-konferencia-a-minisympozium-v-bojniciach/)


Posledná aktualizácia: 21.03.2017