UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

SAFTRA IMAGINE, s.r.o. - komerčne prvý úspech univerzitnej startup firmy

SAFTRA IMAGINE, s.r.o. sa podieľala na procesnej analýze a optimalizácii prevádzky jednej z najväčších lekárni na Slovensku (lekáreň AGEL vo vstupnom areáli US Steel) najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe, AGEL. Lekáreň poskytuje služby najmä 1. súkromnej nemocnici Košice-Šaca, zamestnancom USS Košice  ako aj obyvateľom z priľahlej oblasti.

V rámci zákazky spoločnosť SAFTRA IMAGINE, s.r.o. spracovala v krátkom čase funkčný dizajn lekárne, procesnú a sortimentnú optimalizáciu, realizovala dozor nad projektovou dokumentáciou, školením personálu ako aj zabezpečením legislatívnych krokov.

Na slávnostnom otvorení najmodernejšej verejnej lekárne na Slovensku sa 16. marca 2017 okrem vedenia medzinárodného giganta AGEL a vedenia 1. súkromnej nemocnice zúčastnili aj predstavitelia spoločnosti SAFTRA IMAGINE, s.r.o.


Na obrázku zľava:
RNDr. PharmDr. Patrik Jakabčin, CEO spoločnosti SAFTRA IMAGINE
PaeDr. Agnesa Janoková, MBA. - člen predstavenstva spoločnosti AGEL.sk
Ing. Lenka Labancová - konateľ spoločnosti SAFTRA a tajomník PF UPJŠ
Ing. Mgr. Juraj Jakabčin, konateľ spoločnosti SAFTRA IMAGINE
MUDr. Ján Slávik, MBA. - riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca a podpredseda predstavenstva spoločnosti AGEL.sk
RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. - konateľ spoločnosti SAFTRA a kvestor UPJŠ

SAFTRA IMAGINE, s.r.o. vznikla ako dcéra univerzitnej spoločnosti SAFTRA, s.r.o. poverenej transferom poznatkov a technológií UPJŠ do praxe. SAFTRA IMAGINE, s.r.o. využíva odbornosť svojich zakladateľov na vývoj a komercionalizáciu kontrastovacích látok a medicínskych teranostických postupov (patentová prihláška UPJŠ) a konzultačnú a poradenskú činnosť komplexných problémov v oblasti zdravotníctva a dopravy.

SAFTRA IMAGINE, s.r.o. založil v septembri 2016 doc. Jozef Uličný spolu so svojim študentom Patrikom Jakabčinom.

Posledná aktualizácia: 28.03.2017