UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Najvyššie rezortné ocenenie MŠVVaŠ SR bolo udelené aj vysokoškolskej učiteľke z ÚINF PF UPJŠ

Desiatky pedagógov a osobností z oblasti školstva i spoločenského života si pri príležitosti Dňa učiteľov prevzali Veľké a Malé medaily sv. Gorazda, udeľované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Slávnostné podujatie sa uskutočnilo dňa 31. marca 2017 v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave.

Medzi ocenenými, reprezentujúcimi všetky stupne vzdelávacieho systému, bola aj doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. z Ústavu informatiky PF UPJŠ, ktorej minister školstva odovzdal Veľkú medailu sv. Gorazda za dlhoročnú prácu v Slovenskej komisii Olympiády v informatike a mimoriadne výsledky v oblasti práce s talentovanou mládežou.

Srdečne gratulujeme!

Viac informácií na web stránke:

http://www.minedu.sk/dnes-boli-odovzdane-najvyssie-rezortne-ocenenia-sv-gorazda/

Posledná aktualizácia: 03.04.2017