UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

PF UPJŠ spoluorganizátorom krajského kola matematickej olympiády žiakov ZŠ

Dňa 21. marca 2017 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnilo krajské kolo matematickej olympiády kategórie Z9, žiakov deviatych ročníkov základných škôl z Košického kraja.

Súťaže sa zúčastnilo spolu 116 žiakov.  Výsledky krajského kola budú zverejnené začiatkom apríla na stránke krajskej komisie Matematickej olympiády v Košiciach http://umv.science.upjs.sk/mo/


Posledná aktualizácia: 03.04.2017