UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Deň kariéry UPJŠ v Košiciach 2017

V utorok 25. apríla 2017 sa v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutoční Deň kariéry.

Deň kariéry UPJŠ v Košiciach 2017 je veľtrh pracovných príležitostí, na ktorom sa predstavia zástupcovia vybraných zamestnávateľov, ktorí budú prezentovať svoju spoločnosť, voľné pracovné pozície, stáže, či rôzne programy pre študentov UPJŠ v Košiciach. Deň kariéry organizuje Univerzitné poradenské centrum UNIPOC, ktoré okrem kariérového poradenstva ponúka študentom univerzity bezplatne aj psychologické, sociálne a právne poradenstvo.

Pre študentov je Deň kariéry ideálnym miestom na nadviazanie kontaktov so zamestnávateľmi a získanie informácií o trhu práce. Nezabudnite si preto so sebou priniesť kvalitný životopis! Pripraviť Vám ho pomôžu kariérové poradkyne v Univerzitnom poradenskom centre UNIPOC. Zastavte sa v UNIPOCu (http://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/) v stredu 5. apríla 2017 a vo štvrtok 20. apríla 2017 v čase 9:00 do 16:00 hod., objednanie vopred nie je nutné.

Pre zamestnávateľov je Deň kariéry skvelou príležitosťou spoznať kvalitných študentov a budúcich absolventov našej univerzity. Deň kariéry zároveň znamená možnosť predstaviť spoločnosť a budovať tak jej dobré meno medzi mladými a šikovnými ľuďmi.

Viac informácií nájdete na stránke http://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/den-kariery/

Posledná aktualizácia: 05.04.2017