UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Úspech študentky PF UPJŠ na 9. celoslovenskej ŠVK - Aplikované prírodné vedy 2017

Na pôde Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa dňa 11. apríla 2017 konala 9. celoslovenská Študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy 2017.

V rámci sekcie Aplikovaná chémia a environmentálna chémia obsadila úspešné 2. miesto študentka 2. ročníka PF UPJŠ, ŠP Fyzikálna chémia, Jana Hovancová.

Vedúcou práce je doc. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc. z Ústavu chemických vied PF UPJŠ.

Srdečne gratulujeme!

Posledná aktualizácia: 19.04.2017