UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Výsledky Študentskej vedeckej konferencie

IT firmy udelili 3 ceny z oblasti informatiky prezentované v rámci ŠVK 2017:

  (1) Cena za prácu s najväčším spoločenským prínosom

      Bc. Jana Hiľovská, Im, 2.r.

      Syntaktická analýza slovenskej vety pomocou tvaroslovníka

      Cenu venuje spoločnosť GlobalLogic

  (2) Cenu za prácu s najlepšími predpokladmi na praktické využitie.

      Bc. Jozef Džama, Im, 2.r.

      NoSQL databázy a podpora offline režimu

      Cenu venuje spoločnosť SoftwareAG

  (3) Cena za najoriginálnejšiu prácu.

      Bc. Martin Blišťan, Im, 2.r.

      Predikcia sekundárnej štruktúry RNA reťazcov

      Cenu venuje spoločnosť DCore Slovakia

 

Sekcia  Botanika, zoológia a ekológia:

1. miesto: Dominika Gorniaková, BPsb,  3.r

MÔŽU GÉNY SÚVISIACE S CYTOKINÍNMI OVPLYVŇOVAŤ AKUMULÁCIU KUMARÍNOV V ARABIDOPSIS THALIANA?

ved. učiteľ: Mgr. Silvia Gajdošová PhD.

2. miesto:  Bc. Nikola Jureková, Vem, 2. r.

SUBTERÁNNE SPOLOČENSTVÁ CHVOSTOSKOKOV (HEXAPODA;COLLEMBOLA) SUTINOVÝCH LESOV V BLÍZKOSTI ARDOVSKEJ JASKYNE A PREPADLISKA SILICKEJ ĽADNICE (SLOVENSKÝ KRAS)

ved. učiteľ: RNDr. Natália Raschmanová, PhD.

3. miesto: Bc. Zuzana Ferencová, BCHmu, 2. r.

DIFERENCIÁCIA TAXÓNOV SKUPÍN ONOSMA ARENARIA S.L. A ONOSMA PSEUDOARENARIA S.L. NA ZÁKLADE ŠTÚDIA MORFOLÓGIE VEGETATÍVNYCH ORGÁNOV

ved. učiteľ: Mgr. Vladislav Kolarčik, PhD.

3. miesto: Bc. Zuzana Godušová, ZFZm, 2. r.

Invázne rastliny a ich dopad na pôdne hlístovce (nematoda)

ved. učiteľ: Ing. Marek Renčo, PhD.

 

Sekcia  Genetika a mikrobiológia:

1. miesto: Bc. Michaela Antalová, GMCm, 2. r.

SKRÍNING A CHARAKTERIZÁCIA ENDOFYTICKÝCH HÚB VO VYBRANÝCH DRUHOCH RASTLÍN RODU HYPERICUM.

ved. učiteľ: RNDr. Katarína Nigutová, PhD.

2. miesto: Soňa Galušková, Bb, 3. r.

ANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA ČREVNÝCH BAKTÉRIÍ V POPULÁCIÍ MYŠI DOMOVEJ (MUS MUSCULUS) ŽIJÚCEJ V BLÍZKOSTI ĽUDSKÝCH OBYDLÍ.

ved. učiteľ: RNDr. Jana Kisková, PhD.

3. miesto: Bc. Katarína Lászlóová, GMCm, 1. r.

Molekulárna identifikácia zástupcov mikroflóry tráviaceho traktu exotických druhov plazov.

ved. učiteľ: RNDr. Lenka Maliničová, PhD.

3. miesto: Bc. Matúš Tomko, BImu, 2. r.

Identifikácia a kvantifikácia expresie génov vybraných transkripčných faktorov s možným vzťahom k biosyntéze hypericínu.

ved. učiteľ: RNDr. Miroslav Soták, PhD.

 

Sekcia  Bunková biológia a fyziológia živočíchov:

1. miesto: Radovan Holota Bb, 3. r.

APOPTÓZA BUNIEK NERVOVÉHO SYSTÉMU.

ved. učiteľ: RNDr. Anna Alexovič Matiašová, PhD.

2. miesto: Bc. Patrícia Mertinková, GMCm, 2. r.

Štúdium odpovede buniek neurovaskulárnej jednotky na doménu HUVEC binding site proteínu OspA na úrovni transkriptómu.

ved. učiteľ: MVDr. Lucia Pulzová, PhD.

3. miesto: Bc. Filip Mochnacký, GMCm, 2. r.

Vplyv kartogenínu na proliferáciu a chondrogénnu diferenciáciu mezenchýmových stromálnych buniek izolovaných z tukového tkaniva.

ved. učiteľ: RNDr. Jana Plšíková, PhD.

3. miesto: Bc. Soňa Lompartová, GMCm, 2. r.

ÚČINOK PROADIFENU A 5-FLUOROURACILU V EXPERIMENTÁLNOM MODELI MYŠACIEHO KARCINÓMU HRUBÉHO ČREVA.

ved. učiteľ: RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD.

 

Sekcia Fyzika I. (FKL):

1. miesto: Bc. Oliver Váhovský, FKLm, 2.r.

MAGNETOOPTICKÉ ŠTÚDIUM TVARU DOMÉNOVEJ STENY V AMORFNOM SKLOM POTIAHNUTOM MIKRODRÔTE

ved. učiteľ: RNDr. Kornel Richter, PhD.

2. miesto: Ľuboš Nagy, F-Bb, 3.r.:

Využitie magnetických nanočastíc pre cielený transport liečiva

ved. učiteľ: doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.

3. miesto: Bc. Miloš Jakubčin, FKLm, 2.r.

Príprava a magnetické vlastnosti práškových a kompozitných materiálov na báze ni-fe

ved. učiteľ: prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.

 

Sekcia Fyzika II. (TFaAF, BF, JaSjF):

1. miesto: Bc.  Jaroslav Merc, TFAm,  1.r.:

Súčasná aktivita symbiotickej dvojhviezdy AG Draconis

ved. učiteľ: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.

2. miesto: Bc. Matúš Lach, TFAm, 2.r.:

Využitie disipatívnej časticovej dynamiky na štúdium kanonickej dvojzávitnice B-DNA

ved. učiteľ: doc. RNDr. Jozef Uličný, PhD.

3. miesto: Bc. Marek Semjan, TFAm, 1.r.:

Magnetokalorické vlastnosti Isingovho antiferomagnetu na kagome mriežke

ved. učiteľ: doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.

 

Sekcia Analytická chémia a Biochémia:

1.miesto: Bc. Martin Berta, 2BICHm

Vplyv modulácie hemovej skupiny na peroxidázovú aktivitu cytochrómu c

ved. učiteľ: RNDr. Nataša Tomášková, PhD.

2. miesto: Bc. Daria Janegová, 2AnCHm

Spektrofotometrické stanovenie špécií chrómu (VI)

ved. učiteľ: prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.

3. miesto: Bc. Tatiana Inačovská, 2AnCHm

Využitie prepínateľných rozpúšťadiel v mikroextrakčnom stanovení vybraných analytov s následnou vizuálnou detekciou.

ved. učiteľ: RNDr. Jana Šandrejová, PhD.

3. miesto: Ivana Pavlinská, 4BCHb

Kardiolipín a jeho úloha v mitochondriálnej bioenergetike

ved. učiteľ: RNDr. Katarína Šipošová, PhD.

 

Sekcia Anorganická chémia:

1.miesto:  Bc. Michaela Rendošová, ACHm, 2.r.

Kompexné zlúčeniny striebra na báze pyridínsulfónových kyselín ako potenciálne antimikrobiálne činidlá

ved. učiteľ: doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.

2. miesto: Milan Maďar, CHb, 3.r.

Koordinačné zlúčeniny na báze meďnatého iónu s 1,8-disubstituovanými derivátmi 1,4,8,11-tetraazacyklotetradekánu ako prekurzory na prípravu heterobimetalických zlúčenín

ved. učiteľ: Mgr. Erika Samoľová

3. miesto: Bc. Michal Hegeduš, ACHm, 1.r.

Heterospinové komplexy na báze Ni(II) a TCNQ

ved. učiteľ: prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.

 

Sekcia  Fyzikálna chémia:

1. miesto: Bc. Jana Hovancová, FYCHm, 2.r.

Elektrochemické stanovenie glukózy na zlatých mikroelektródach Striebrom modifikované tlačené uhlíkové elektródy a ich stabilita

ved. učiteľ: doc. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.

2. miesto: Bc. Katarína Sisáková, FYCHm, 1.r.  

Uhlíkové nanovlákna pre štúdium pyrolýznej konverzie metánu na vodík.

ved. učiteľ: prof. RNDr. Andrej Oriňak, PhD.

3. miesto: Bc. Natália Podrojková, FYCHm, 1.r. 

Pyrolýzna degradácia celulózy na užitočné chemické zlúčeniny s aplikáciou nanorozmerných katalyzátorov

ved. učiteľ: prof. RNDr. Andrej Oriňak, PhD.

3. miesto: Michal Varga, CHb, 3.r.

Nanorozmerné strieborné povrchy modifikovanéSAM

ved. učiteľ: prof. RNDr. Andrej Oriňak, PhD.

 

Sekcia Organická chémia I.:

1. miesto: Bc. Lenka Turčíková, OCHm, 2.r.                              

Stereoselektívna syntéza analógov broussonetininu A.

ved. učiteľ: doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

2. miesto: Bc. Lenka Mokányová, OCHm, 2.r.    

Stereoselektívna synteza „long-chain“ aminosacharidových templatov.

ved. učiteľ: doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

3. miesto: Kristína Krochtová, CHb, 3.r.

Štúdium syntézy, spirocyklizačných reakcií a antiproliferačnej aktivity 5-fluórderivátov 1-Boc-brasinínu.

ved. učiteľ: RNDr. Budovská Mariana, PhD.

 

Sekcia Organická chémia II.:

1. miesto: Bc. Ivana Selešová, OCHm, 2.r.                       

Štúdium syntézy a spirocyklizačných reakcií aminoanalógov 5-brómbrasinínu

ved. učiteľ: RNDr. Budovská Mariana, PhD.

2. miesto: Bc. Dominik Marcin, OCHm, 2.r.                               

Stereoselektívna syntéza a štúdium organokatalytickej aktivity neštandardných aminokyselín odvodených od sacharidov

ved. učiteľ: RNDr. Monika Tvrdoňová, PhD.

3. miesto: Bc. Dana Rudyová,  OCHm, 2.r.                     

Stereoselektívna syntéza 1-azaspiro[4.4]non-3-én-2-ónu ako prekurzora laktacystín beta-laktónu 

 ved. učiteľ: Prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

 

Sekcia Geografia:

1. miesto: Bc. Miloš Čupka, BGmu, 2.r.

Invázne rastlinné spoločenstvá v Pieninskom národnom parku

ved. učiteľ: doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.

2. miesto: Bc. Richard Bělohlávek, AjGm, 2.r.

Atlas of the local landscape. Educational tool in teaching of the regional geography at secondary school. Case study of Turiec basin.

ved. učiteľ: RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

3. miesto: Bc. Zoltán Janošik, GGIm, 2.r.

Vplyv zahraničných investícií na priemysel Slovenska

ved. učiteľ: Mhr. Marián Kulla, PhD.

 

     Sekcia Geoinformatika:

1. miesto: Bc. Katarína Onačillová, GGIm, 2.r.

Analýza vplyvu vegetácie na mestský tepelný ostrov košícna základe snímok z družíc landsat

ved. učiteľ: doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

2. miesto: Bc. Matúš Vasiľ,  NjGm, 2.r.

Banskomeračská dokumentácia a sledovanie objemových zmien pomocou využitia UAV leteckej fotogrametrie

ved. učiteľ: RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

3. miesto: Anna Péliová, GOb, 3.r.

Interaktívna vizualizácia virtuálnych 3D modelov vybraných typov reliéfu prostredníctvom webového rozhrania

ved. učiteľ: doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

 

Sekcia Didaktiky matematiky, fyziky a informatiky:

1. miesto: Bc. Juliána Melicherová, MIm, 2.r.

Metodika výučby tvorby webu

ved.učiteľ: PaedDr. Ján Guniš, PhD.

2. miesto: Zuzana Szalonová, MFb, 3.r.

LED dióda vo vyučovaní fyziky

Ved. učiteľ: Doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.

3. miesto: Bc. Lucia Fecková, MIm, 2.r.

Výučba algoritmizácie a programovania v jazyku Python

ved. učiteľ:

 

Sekcia Matematika:

1. miesto: Bc. Andrea Malčická, EFMm, 2.r.

Testovanie strednej hodnoty za predpokladu rovnomernej korelačnej štruktúry

ved. učiteľ: RNDr. Daniel Klein, PhD.

2. miesto: Bc. Lucia Kekeňáková, IMm, 2.r.

Zovšeobecnenie cyklického zafarbenia rovinných grafov

ved. učiteľ: prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.

3. miesto: Bc. Juraj Hudák, MMm, 2.r.

Interpolačné splajnové krivky a vyhladzovanie dát

ved. učiteľ: doc. RNDr. Csaba Török, CSc.

 

Sekcia Informatika:

1. miesto: Bc. Jozef Džama, Im, 2.r.

NoSQL databázy a podpora offline režimu
ved. učiteľ: RNDr. František Galčík, PhD.

2. miesto: Bc. Jana Hiľovská, Im, 2.r.

Syntaktická analýza slovenskej vety pomocou tvaroslovníka
ved. učiteľ: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.

3. miesto: Bc. Tomáš Bajtoš, Im, 2.r.

Analýza botnetov pomocou honeypotov

ved. učiteľ: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.

3. miesto: Bc. Martin Blišťan, Im, 2.r.

Predikcia sekundárnej štruktúry RNA reťazcov

ved. učiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

 

Sekcia Programátorská súťaž:

1. miesto: Marián Opiela, Im, 1.r.

2. miesto: Šimon Kocúrek, AIb, 1.r.

3. miesto: Patrícia Szepesiová, Ib, 2.r.

 

Sekcia IHRA

kategória U (študenti PF UPJŠ)

1. miesto: Viktor Olejár, Ib, 1.r.

2. miesto: Slavomír Slovenkai, Ib, 3.r.

3. miesto: Tomáš Kekeňák, Mb, 1.r.

 

kategória Z (základné školy)

1. miesto:  Filip Tumidalský, Jakub Lukáč, Gymnázium Alejová 1, Košice

2. miesto:   Elena Ďorďová, ZŠ Staničná 13, Košice

3. miesto:   Peter Urbanovský, Martin Šamaj, Zuzana Mareková, ZŠ, Kubranská 80, Trenčín

 

kategória S (stredné školy)

1. miesto:   Ján Helmanovský, Michael Absolon, Spojená škola Juraja Henischa v  Bardejove,

                    gymnázium

2. miesto:  Henrich Hanušovský, SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

3. miesto:   Matej Rešetár, Spojená škola sv. košických mučeníkov, Čordákova, Košice

 

 

Košice 26. apríla 2017                                                         doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.

                                                                                                      prodekan PF UPJŠPosledná aktualizácia: 02.05.2017