UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Kolektív Katedry organickej chémie ÚCHV PF UPJŠ ocenený Cenou mesta Košice 2017

Cenu mesta Košice môže udeliť mestské zastupiteľstvo za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky či mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej či inej verejnoprospešnej činnosti.

Podľa kritérií Štatútu mesta Košice boli koncom roka 2016 oslovené subjekty z jednotlivých sfér spoločenského života v meste s možnosťou predloženia návrhov na ocenenie. Spolu bolo posudzovaných 34 návrhov na ocenenie jednotlivcov a dvanásť návrhov na ocenenie kolektívov. Na schválenie do zastupiteľstva posunula 9-členná komisia pod vedením Renáty Lenártovej, námestníčky primátora, trinásť jednotlivcov a tri kolektívy.

Tohtoročnú Cenu mesta Košice si z rúk primátora mesta prevzal aj kolektív Katedry organickej chémie Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Toto ocenenie bolo Katedre organickej chémie udelené pri príležitosti 50. výročia jej založenia za dlhoročné a významné zásluhy v pedagogickej i vedecko- výskumnej činnosti. 

Srdečne gratulujeme!

Posledná aktualizácia: 09.05.2017