UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Úspech študentky PF UPJŠ na ŠVK PriF UK v Bratislave

Radka Gorejová, študentka I. ročníka ŠP Fyzikálna chémia, získala ocenenie dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za najlepší príspevok a prednášku v chemickej sekcii Študentskej vedeckej konferencie PríF UK v Bratislave. Školiteľkou úspešnej študentky je doc. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc.

Posledná aktualizácia: 09.05.2017