UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Úspechy študentov ÚFV PF UPJŠ na medzinárodnom kole ČSŠVK 2017

Študenti ÚFV, ktorí zvíťazili na fakultnom kole ŠVK 2017 na PF UPJŠ a boli nominovaní odbornými hodnotiacimi komisiami pre postup do medzinárodneho kola ČSŠVK 2017, ktorú v tomto roku organizovala FMFI UK v Bratislave v dňoch 18. - 19. 05. 2017, obsadili popredné miesta vo všetkých fyzikálnych sekciách.

Študenti ÚFV PF UPJŠ získali:

1. miesto v sekcii Experimentálna fyzika (Bc. Oliver Váhovský: Magnetooptické štúdium tvaru doménovej steny v amorfnom sklom potiahnutom mikrodrôte,  vedúci práce: RNDr. K. Richter, PhD.)

1. miesto v sekcii Všeobecná fyzika  a didaktika fyziky (Bc. Andrej Hovan: Zobrazovanie modelových organizmov s vysokým rozlíšením, vedúci práce: Doc. RNDr. J. Uličný, PhD.)

2. miesto v sekcii Všeobecná fyzika  a didaktika fyziky (Bc. Jaroslav Merc: Súčasná aktivita symbiotickej dvojhviezdy AG Draconis,  vedúci práce: Doc. RNDr. R. Galis, PhD.)

3. miesto v sekcii Jadrová fyzika a fyzika elementárnych častíc (Bc. Lucia Anna Husová: Uhlové korelácie s podivnými časticami, vedúci práce: RNDr. M. Bombara, PhD.)

Všetkým oceneným a zúčastneným študentom srdečne blahoželáme!

Viac infomácií o podujatí: http://neon.dpp.fmph.uniba.sk/svk17/vysledky.php

Výsledková listina súťaže

8. Česko-Slovenská Študentská Vedecká Konferencia vo Fyzike
18. - 19. mája 2017, FMFI UK v Bratislave.


Experimentálna fyzika

1. Oliver Váhovský, PF UPJŠ
2. Tomáš Hudec, FMFI UK
3. Marián Janík, FMFI UK

Jadrová fyzika a fyzika elementárnych častíc

1. Alena Harlenderová, FJFI ČVUT
2. Adam Broniš, FMFI UK
3. Lucia Anna Husová, PF UPJŠ

Všeobecná fyzika a didaktika fyziky

1. Andrej Hovan, PF UPJŠ
2. Tünde Kiss, FMFI UK
2. Jaroslav Merc, PF UPJŠ
3. Daniel Gromada, FJFI ČVUT

 

 

 

Posledná aktualizácia: 30.05.2017